DEYED Hakkında

 

Derneğimiz 2008 yılında, “Onun için çok şey değişti” cümlesine gönül vermiş, çok şey değiştirmek için özveri ve çaba gösterecek, farkındalığı yüksek toplumun her kesiminden uzman ve gönüllü eğitimcilerin katkılarıyla kurulmuştur.

 

  • Ülkemizin geleceği için,
    Toplumsal refah için,
    Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, barış içinde bir ülke için,
    Gençlerimizin geleceklerini kurabilmeleri ve meslek edinebilmeleri için,
    İnsanımızın  bireysel gelişimlerini tamamlayabilmeleri  için,

 

Her yönüyle eğitim…

 

DEYED eğitimi bir bütün olarak algılamakta ve bu nedenle faaliyetlerini hem örgün eğitim hem de yaygın eğitim alanında planlamaktadır.

 

“Sosyal ve kamusal alanda yürütülen ve ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerinde çözüm ortağı ve rehber kuruluş olmak temel hedefimizdir.”

 

Derneğimizin temel amaçları;

 

Yapacağı tüm çalışmalarda Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı hareket edip topluma bu alanda kılavuzluk etmek.

 

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek,

 

Ülke eğitim sistemi ve altyapısı kapsamında öngörüler ortaya koyarak: faydalı model örneklerini ve sonuçlarını değerlendiren yeniden yapılandırma çalışmalarını, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütmek,

 

Eğitim Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

 

Ölçme değerlendirme alanında uzmanlaşmak ve referans kuruluş olarak eğitimle ilgili hizmet veren tüm kurum ve kuruşların ölçme değerlendirme faaliyetlerini yürütmesine destek sağlamak,

 

Eğitim ve öğretim aracı hazırlamak, bu araçların standardizasyon ve akreditasyonunu sağlamak.

 

Bu araçlardan tüm kurumların faydalanmasını sağlayarak,  eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya destek olmak.

 

Ulusal ve uluslar arası düzeyde proje hazırlamak ve yürütmek. Diğer kurum ve kuruluşlara Ulusal ve Uluslar arası düzeydeki projelere hazırlama ve yürütme desteği sağlamak.

 

Uluslararası faaliyetler kapsamında; yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 

Kurs, seminer, konferans ve panel düzenlemek,

 

Eğitim destekli sosyal faaliyetler düzenlemek veya destek olmak.