DEYED - Etkili Okul Projesinin Hedefleri

 

Okullar hayatın ve eğitimin merkezi olacak

 

Okullarda eğitim ve öğretimin kalitesi artacak

 

Velilerin ve öğrencilerin;  okula ve eğitime olan güveni ve katılımı artacak

 

Okul, veli işbirliği en üst düzeyde sağlanacak

 

Okulun sosyal çevreye katkısı artacak ve çevreyi değiştirecek

 

Eğitim ve öğretimle ilgili tüm ihtiyaçlar okulda karşılanacak

 

Bireysel farklılıklar ön plana çıkarılacak, yaratıcı ve analitik düşünce yeteneği geliştirilecek

 

Öğrencilere bir üst okula geçme sınavlarında ve genel sınavlarda destek sağlanacak,

 

Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanarak öğrencilerin ilgi, yetenek ve farklılıklarını ortaya çıkaracak 

 

Ölçme - Değerlendirme sıralamaya değil gruplamaya yönelik yapılacak,

 

ALTERNATİF DESTEK PROGRAMLARINA ayrılan bütçe ve zaman daha etkin alanlara harcanacak