Grafik ve Raporlama

Veri aktarımı dışında raporlama hizmetleri de sunulmaktadır. Bu hizmetin sağlanmasında uygulamayı (anket, sınav, herhangi ibir veri toplama işi) yönetenle birebir çalışılmakta gereksiz verilerin ayıklanmasına yönelik uyarılar yapılmakta ve profesyonel raporlar hazırlanmaktadır.

 

SPSS programı veya uygulamaya özel yazılımlar bu konuda yardımcı olmaktadır.