Hoşgeldiniz

Kurulduğumuz 1993 den bu yana, ürün ve hizmetlerimiz ile Eğitim sektöründe ileri kalite ve denkliğe ulaşılmasında teknolojik yöntemler kullanarak, öğrencileri  21. yüzyılın kritik araç ve becerileri ile donatmayı hedeflemekteyiz.

Öğretmenlere öğretme, Öğrencilere öğrenme ve velilere çocuklarını takip etme konusunda destek olmaktayız.

Eğitimcileri, velileri, ve eleştirileri dikkatle dinliyor, öğrencilerin ve okulların ihtiyaçlarını öğreniyor ve eğitimde yenilikçi yöntemlerle değer yaratmaya çalışıyoruz.

 

Dataofis Eğitim alanında aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir.

Araştırma - ODTÜ Tekno-kent bünyesinde Akademisyenler danışmanlığında 21. Yüzyıl eğitim sistemine uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi için ARGE projeleri yürütmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme - MEB tarafından uygulamaya konulan yeni yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sınavlarının DataOfis tarafından geliştirilen sınavofis www.sinavofis.com sistemi ile gerçekleştirmektedir.

 

Sınav Yönetimi - Her yıl en az 2 milyon öğrencinin sınav organizasyonu gerçekleştirmektedir.

 

Öğretme ve Yöneltme Araçları - Rehberlik, Öğrenci Tanıma teknikleri uygulamaları, Çoklu Zeka Kuramı Uygulamaları için RehberOfis sistemi geliştirilmiş ve uygulama başlatılmıştır.

 

ServisOfis - Kurum ve Kuruluşların veri toplanması, veri girişi ve aktarımı işlerinde OMR, OCR, ICR, Barkod teknolojilerini kullanarak form ve döküman yönetimi hizmetleri  vermektedir.

 

Eğitim Danışmanlığı - ODTÜ Eğitim Fakültesi ve diğer üniversitelerden oluşturduğu akademisyen havuzu vasıtasıyla eğitim ve seminerler düzenlemektedir.