IT Outsourcing

 

Tüm anket ve soru formu uygulamalarında en önemli faktör hatasız ve  amaca yönelik veri toplama işlemidir.
 

Eksik ve yanlış veri, karar alma mekanizmasını yanıltır ve yanlış iyileştirme ve stratejik planlamaya sebep olur.
 

Veri toplama aşaması bir defada uygulandığı için de ilk uygulamada doğru karar alınmasını sağlayacak profesyonel yardım gereklidir.

 

DataOfis veri toplama aşamalarında 1993 yılından bu yana ilk uygulamada doğru sonuca ulaşılmasını sağlayacak alt yapı ve iş gücüne sahiptir.
 

Hedefimiz iş ortağınız olarak veri toplama ve analiz etme aşamalarında kuruma özel çözümlerle karar alınması için gereken araçları temin etmektir.

DataOfis aşağıdaki hizmetleri sunar;

Manüel veriyi elektronik veriye çevirme

Tarama ve Ham datayı çevirerek iletme

Kuruma özel rapor tasarlama

Form tasarımı, baskısı, gönderilmesi

Imaj yakalana ve arşivleme

 

Aşağıda belirtilen formatlarda çalışılmaktadır.

Barkod

OMR – Optik Cevap Kağıdı Formatı

OCR – Makina Baskı Formatı

ICR – El yazısı tanıma Formatı