Merkezi İl ve İlçe Sınavları

 

Sınav hizmeti veren bir çok kişi, kurum ya da kuruluş olmasına rağmen DATAOFİS izlediği profesyonel yaklaşımla diğerlerinden farklılaşmaktadır.  Öncelikle bünyesinde bulundurduğu danışman alan ve program geliştirme uzmanları öğretim programlarının analizinden sorumlu olarak çalışırlar.

 

Her öğretim kademesinde öğretim programları içinde yer alan üniteler kazanımlar bazında ayrıntılı olarak analiz edilerek sınav haritaları ortaya çıkarılır. 

 

Bu haritalar sonucunda belirtke tabloları oluşturularak öğrenci kazanımlarının hangilerinin ne oranda ve nasıl ölçüleceği verileri ölçme - değerlendirme uzmanları ile ortaklaşa çalışmalar sayesinde tek tek belirlenir. 

 

Hangi tür öğrenme ürünün nasıl bir sınav sorusu ile ölçüleceği konusu üniversitede görev yapan akademik danışmanlarımızın katılımıyla belirlenir.

 

Uygulama sürecine geçilmeden önce pilot bölge okullarında ön uygulamalar yapılarak her bir soru için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılır.  Burada asıl amaç hazırlanan soruların amaca uygun olarak ölçülecek öğrenme ürününü tam ve doğru olarak ölçebilmesi ve yapılacak olan asıl sınav için bilimsel temel oluşturulmasıdır. 

 

Çalışmalar sonucunda uzman gruplar soru setleri üzerinde istatistiksel analiz çalışmaları yaparak merkezi anlamda uygulanacak olan nihai soru setlerini oluştururlar. 

 

Okullarda uygulanan sınavlar Dataofis’in Sınav Değerlendirme (SINAVOFİS - www.sinavofis.com) sistemi ile değerlendirilerek sınav hazırlama sürecinde yapılan konu yeterliliği doğrultusunda raporlar hazırlanır.  Ayrıntılı karnelerin temel işlevi öğrencinin sadece belli bir derste göstermiş olduğu başarının ortaya çıkarılmasından çok bir dersi oluşturan konu ve yeterlilik alanları  ile öğrencinin başarısı arasında ders bazından kazanım bazına inilmesi ve gerek öğrenciye gerekse öğretmen ve veliye detaylı bilgi aktarımıdır.  Bu sayede her birey üzerine düşen sorumluluğun derecesi hakkında yeterli bilgiye sahip olacaktır.  Üstün başarı gösterilen ya da başarısız olunan yeterlik alanlarının belirlenmesi sayesinde öğretmen ve öğrencilerin çalışma sürecinde merkeze alınması gereken unsurların belirlenmesine dönüt sağlayacaktır. 

 

DataOfis’in uyguladığı Sınav Türleri

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri için Merkezi Sınavlar

Okullar için Sınavlar

SBS, DBS, OSS, Ortak Sınav, Ünite Sınavları