RehberOfis PDR Sistemi Kapsamında Uygulanan Ölçek, Test ve Envanterler

İlköğretim

Problem Tarama Listesi (İlköğretim)
Öğrencilerin psikolojik, aile, okul, öğretmen, sosyal çevre ve geleceğe ilişkin sorunlarını saptamak amacıyla hazırlanmış Problem cümlelerinden oluşan listelerdir.

 

Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
Öğrencinin derslerde başarılı olabilmesi için çalışma davranışını olumlu biçimde yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İlköğretim 6–7–8 ve ortaöğretim sınıflarına yöneliktir.

 

Başarısızlık Nedenleri Anketi
Okullarımızda, öğrenci başarısızlığına sebep olan bir takım etkenler vardır. Bu etkenlerin maddeler halinde yazılarak oluşturulmuş form şekline 'Başarısızlık Nedenleri Anketi' denir. Bu anket öğrencilerin, sınıfın, tüm okulun başarısızlık sebeplerinin ortaya çıkarılmasında kullanılabilir. Alınacak çeşitli tedbirlerin planlanmasına da ışık tutar.

Devamsızlık Nedenleri Anketi
Okullarımızda, öğrenci devamsızlığına sebep olan etkenlerin maddeler halinde yazılarak oluşturulmuş form şekline bir ankettir. Bu anket öğrencilerin, sınıfın, tüm okulun devamsızlık sebeplerinin ortaya çıkarılmasında kullanılabilir. Alınacak çeşitli tedbirlerin planlanmasına da ışık tutar.

 

Sınav Kaygısı Ölçeği
Öğrencilerin sınav kaygısının olup olmadığını ve kaygı düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. İlköğretim 8.sınıf ve ortaöğretim son sınıf öğrencileri ile sınav kaygısı yaşadığı düşünülen öğrencilere yöneliktir.

 

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
Bu ölçek öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin 4 yetenek ve 11 ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. Aşağıda bu ölçekle ölçülen yetenek ve ilgi türleri tanımlanmıştır.

 

Yetenekler;
Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Şekil – Uzay Yeteneği, Göz – El Koordinasyonu.

 

İlgiler;
Fen Bilimleri İlgisi, Sosyal Bilimler İlgisi, Ziraat İlgisi, Mekanik İlgi, İkna İlgisi, Ticaret İlgisi, İş Ayrıntıları İlgisi, Edebiyat İlgisi, Yabancı Dil İlgisi, Güzel Sanatlar İlgisi, Müzik İlgisi, Sosyal Yardım İlgisi.

 

Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri
Öğrencilerin iş, meslek ve çeşitli sosyal, kültürel etkinliklere ilgilerini ölçmeyi sağlamaktadır. İlköğretim 8.sınıf ve ortaöğretim sınıflarına yöneliktir.

 

Rathus Atılganlık Envanteri
Kişiler arası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesi amacıyla kullanılır. İlköğretim sınıflarına yöneliktir.

 

Ortaöğretim

 

Problem Tarama Listesi (Ortaöğretim)

Öğrencilerin psikolojik, aile, okul, öğretmen, sosyal çevre ve geleceğe ilişkin sorunlarını saptamak amacıyla hazırlanmış Problem cümlelerinden oluşan listelerdir.

 

Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

Öğrencinin derslerde başarılı olabilmesi için çalışma davranışını olumlu biçimde yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İlköğretim 6–7–8 ve ortaöğretim sınıflarına yöneliktir.

 

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Okullarımızda, öğrenci başarısızlığına sebep olan bir takım etkenler vardır.Bu etkenlerin maddeler halinde yazılarak oluşturulmuş form şekline 'Başarısızlık Nedenleri Anketi' denir. Bu anket öğrencilerin, sınıfın, tüm okulun başarısızlık sebeplerinin ortaya çıkarılmasında kullanılabilir. Alınacak çeşitli tedbirlerin planlanmasına da ışık tutar.

 

Devamsızlık Nedenleri Anketi

Okullarımızda, öğrenci devamsızlığına sebep olan etkenlerin maddeler halinde yazılarak oluşturulmuş form şekline bir ankettir. Bu anket öğrencilerin, sınıfın, tüm okulun devamsızlık sebeplerinin ortaya çıkarılmasında kullanılabilir. Alınacak çeşitli tedbirlerin planlanmasına da ışık tutar.

 

Sınav Kaygısı Ölçeği

Öğrencilerin sınav kaygısının olup olmadığını ve kaygı düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. İlköğretim 8.sınıf ve ortaöğretim son sınıf öğrencileri ile sınav kaygısı yaşadığı düşünülen öğrencilere yöneliktir.

 

Kendini Değerlendirme Envanteri

Akademik yetenekleri, ilgileri ve meslek değerlerinin aynı yöntemle ve tek bir araçla ölçmeyi amaçlayan bir araçtır. Bu araç, lise öğrencileri için hazırlanmış olup, amacı üniversitede program seçmelerine yardımcı olmaktır.

Okullarda öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmekle yükümlü olan psikolojik danışmanlar (rehber öğretmenler), ölçme araçları uygulayarak onları çeşitli durumlarda nasıl davrandıkları konusunda düşündürmekte ve bu yolla yeteneklerini ve ilgilerini doğru ve ayrıntılı olarak değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

Öğrencilerin iş, meslek ve çeşitli sosyal, kültürel etkinliklere ilgilerini ölçmeyi sağlamaktadır. İlköğretim 8.sınıf ve ortaöğretim sınıflarına yöneliktir.

 

Mesleki Olgunluk Ölçeği Mesleki Olgunluk Ölçeği lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.