RehberOfis

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Otomasyon Sistemi

 

Anne, baba, öğretmenler ve eğitim yöneticileri olarak tüm eğitim bileşenlerine; başarılı ve etkili öğrenme etkinliklerinde büyük görevler düşmektedir. Öğrencilerimizi tanımak, onları anlamak ve bunu onlara hissettirmek, ilgi duydukları alanların farkında olmak ve duyarlı davranmak, onları desteklemek, farklı alanlardaki yeteneklerini kabul ederek bu alanlardaki gelişmeleri için olanak sağlamak, kendilerini başarılı hissetmelerine yardımcı olmak, yeterince başarılı olamadığı alanlar konusunda koşulsuz sevildiğini, beğenildiğini ve desteklendiğini hissettirmek, doğru bir yönlendirme uygulanarak başarıya motive edilebilmek için çaba harcamak sorumluluğu ve görevi bugün için omuzlarımıza yüklenen baş sorunumuz olmuştur.

 

Rehberofis Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Otomasyon sistemi, okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin uygulaması gereken ölçek, test ve envanterlerin hızlı ve doğru biçimde uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bir sistemdir.

 

Sistemin İşleyişi;

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servislerinin uygulayacağı ölçek, test ve envanterler optik formlar halinde hazırlanmış olarak okula gönderilir. İl M.E.M ve R.A.M müdürlüklerince belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda uygulanan ölçek, test ve envanterler DataOfis’e gönderilir.

 

Ölçek, test ve envanterler optik okuyucularda okunarak öğrenci yanıtları elektronik ortama aktarılır.

 

Elektronik ortamdaki öğrenci yanıtları, bilgisayar da değerlendirilir ve raporlanır. Elde edilen sonuçlar okul psikolojik danışma ve rehberlik servislerine internet üzerinden ulaştırılır.

 

Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisleri, RehberOfis Okul yazılımını kullanarak elde edilen sonuçları detaylı olarak raporlar ve arşivler.

 

Sistemin Amacı;

 

Okul PDR servislerinin uygulaması gereken ölçek, test ve envanterlerin hızlı ve doğru biçimde uygulanması ve böylece rehber öğretmenlerin; öğrencilere danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri için daha fazla zaman ayırabilmesini sağlamaktır.