Soru Bankası

İlköğretim den başlanarak uygulamaya başlanan Eğitimde Yapılandırmacı(Constructivist) yaklaşım, Sınav ve değerlendirme yöntemlerinde, gelenekçi sıralamaya dayalı ölçüm yerine amaç kazanımların hangi yeterlilik düzeyinde elde edilebildiğini sorgulayan ölçüme bırakacaktır.
Hiç kuşkusuz bu yaklaşıma uygun değerlendirmenin çekirdeği, soru ve sınavın  hazırlanmasıdır.

 

 

Akademik destek yeni modelin hayata geçirilmesinde çok önemli yer tutar ODTÜ Tekno-kent bünyemizde bulunan Ölçme ve değerlendirme uzmanlarından oluşan danışmanlarımız soru ve sınavların hazırlanmasında ders öğretmen zümrelerine yol göstermektedir.
Kendi bünyemizde hazırladığımız soru bankası yazılımı sınavları oluşturan soruların kazanım ve dereceleme ölçeği bazında sınıflandırarak, ünite, ortak ve merkezi sınavlarda sorulacak setleri çıkarmaktadır.